Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

86. Kullbergs ca 192086. Kullbergs ca 1920

"Tacka-Bygget" byggdes 1909 av Pehr "Tacka-Pellen"Pehrsson. Pehr hade varit i Amerika och därför denna amerikanska stil på huset. I huset inrymdes såväl affär, café och biljardsalong. När Pehr dog 1919 tog frun Bengta och dottern Hilda över fastigheten. Hilda Kullberg var gift med August Kullberg och därför kallas också fastigheten för "Kullbergs". August Kullberg reste till Amerika 1909 och kom inte tillbaka. Olof R. Jeppsson hade afärsrörelse här innan uppförde ett eget hus. Sven O. Johnsson hade speceriaffär här på 1920-talet. Mellan 1955-1985 hade T.E. Svensson speceriaffär i fastigheten ("Te-Swennen" och "Te-Fridan"). Huset revs 1985.