Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916Lönsbodavisan skrevs 1931 till en revy. Sådana gavs årligen i Godtemplarlokalen i Lönsboda i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Författare till visan var Hilding Hamfeldt & Ture Neering. Visan framfördes av Valdemar Becker som beskrevs som en naturbegåvning och boren estradör med god sångröst.


Lönsboavisena
(mel. Bondetågsvisan)


1)
Dai sto twau kwinnfolk pau Lönsboa törg
Pau Lönsboa törg, pau Lönsboa törg
Doi sto o swäingde mä haursin körg
O brett o tannalöst va flinet
Doi taltes ve bau om ditt o datt
Om Klämta-Tildas moderna hatt
Om Tösta-Olofens abekatt (markatta)
O nya mjelkmagasinet2)
Om kara talte doi, o erotik
O erotik, o erotik
Om kjegehosta o swaur kolik
O meet annat elände
Doi hade krämpa au meen sla
Doi oine hade fautt kwegedra (hästhosta)
Doi annre hostade nött o da
O värk i kröppen hon kände3)
Doi bäigge kwinna odi sto frös
Doi sto o frös, doi sto o frös
Doi stora orflödet släppte lös
O monnen geck som mä olja
Doi inte raugats pau autta da
Sau dai va slader au meen sla
Om nabons glötta o gysselsta
Om pris pau storsill o kolja4)
O inte honne doi au stället gau
Au stället gau, au stället gau
Dai kom oin brö'bil o körde pau
O bäigge twau meste sansen
Dai ble oitt jämmer o skrig o tjut
Doi laue flada oin hoil minut
O vaur polis ringde resolut (Gullstrand)
O genast kom ambulansen5)
O au han körde i vild galopp
I vild galopp, i vild galopp
Doi oine käring'na titta opp
Hon inte moir konne ti'a
Fast bleg, sau va hon i monnen kweck
Hon sa: "Ja' dö om oitt yvnableck!
Men lä me veda ho'vort dai geck
Mä Meckla-Martinens pia!" (Groda-Hildan)