Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

58. Mot stationen ca 194558. Mot stationen ca 1945

Telefonstationen och Ebeneserkapellet.