Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

240. Gylsboda station240. Gylsboda station

Gylsboda station (1902) med semafor. Semaforens läge betyder att tågen skulle stanna 100 m före signalen. Stinsen bestämde när loken fick passera. Stationen brann ner 1954
Stinsar i Gylsboda:
1901-03 Wijnbladh, Hjalmar August
1903-24 Ericsson, Hjalmar Robert Alexander
1924-27 Sandborg, Carl
1927-37 Rudenius, Johan Frithiof
1937-51 Sjökvist, Edvin
1851-53 Gustafsson, Carl Erik
1954- Hansson, Sven Axel