Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

38. Interiör ca 195038. Interiör ca 1950

Förr betraktades kvinnor som fött barn som orena och skulle därför "kyrktagas". Denna tidsperiod av "orenhet" skulle pågå i 6 veckor efter förlossningen. Därefter skulle kvinnan genomgå en ritual i kyrkan för att åter tas upp i den kyrkliga och sociala gemenskapen. Mellan förlossningen och kyrktagningen var kvinnan inte tillåten att arbeta utomhus eller att besöka kyrkan. Detta ställde till problem i fattiga hem där kvinnan inte kunde vänta så länge på att åter få börja arbeta. Vanligen förrättades kyrktagningen före gudstjänsten på den ordinarie söndags gudstjänsten. Så sent som i mitten av 1950-talet kyrktogs en kvinna i Örkeneds kyrka.
Männen behövde naturligtvis inte kyrktagas för det var ju idel karlar som styrde och ställde.