Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

37. Med Stjernfeldts buss 195637. Med Stjernfeldts buss 1956

Hugo Stjernfeldt startade omnibustrafik i Lönsboda på 1930-talet.