Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

19. Örkeneds kyrka ca 190519. Örkeneds kyrka ca 1905

Örkened var en egen församling redan år 1570. Församlingen delade präst med Glimåkra församling fram till 1868 då Örkened församling också blev eget pastorat.