Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

144. Kommunalhuset ca 1925144. Kommunalhuset ca 1925

Kommunalhuset byggdes 1910 och revs 1963 för att ge plats åt nuvarande Medborgarhuset.