Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

142. Kommunalhuset ca 1925142. Kommunalhuset ca 1925

Kommunalhuset byggdes 1910 och revs 1963 för att ge plats åt nuvarande Medborgarhuset.