Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

145. Kommunalhuset ca 1960



145. Kommunalhuset ca 1960

Kommunalhuset byggdes 1910 och revs 1963 för att ge plats åt nuvarande Medborgarhuset.