Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

122. Gamla skolan 1910122. Gamla skolan 1910

Denna skola invigdes 1890. Barn som började skolan fick inte ha några smittosamma sjukdomar såsom skabb, skorv eller dylikt (när blev skorv smittosamt). Barnen och deras kläder skulle vara fria från ohyra.