Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

120. Wiklunds strax innan flytt och rivning120. Wiklunds strax innan flytt och rivning

Här bodde Emmy och Bror Wiklund. I det bortre huset huset hade Bror W. tryckeri och Emy manufakturaffär.