Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

117. Erik Bengtssons ca 1950117. Erik Bengtssons ca 1950

Huset byggdes för kantor Nyman och övertogs sedan av Erik och Rut Bengtsson.
("Smaula-Jössa Rut" och "Åske Bentsen Erik")