Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

Lönsboda : Centrum

184. Johan Carlesons och kyrkan ca 1905
184. Johan Carlesons och kyrkan ca 1905
42. Mot Glimåkravägen ca 1910
42. Mot Glimåkravägen ca 1910
43. Mot Glimåkravägen 1918
43. Mot Glimåkravägen 1918
44. Mot Glimåkravägen ca 1915
44. Mot Glimåkravägen ca 1915
45. Mot Glimåkravägen ca 1940
45. Mot Glimåkravägen ca 1940
46. Johan Jeppsons 1908
46. Johan Jeppsons 1908
47. Johan Jeppssons ca 1920
47. Johan Jeppssons ca 1920
48. Johan Jeppssons 1936
48. Johan Jeppssons 1936
49. Affärsgata 1945
49. Affärsgata 1945
50. Johan Jeppssons 1943
50. Johan Jeppssons 1943
51. Johan Jeppssons 1938
51. Johan Jeppssons 1938
52. Forsberg & Grahn ca 1950
52. Forsberg & Grahn ca 1950
68. Kemikalie & Pappershandel ca 1950
68. Kemikalie & Pappershandel ca 1950
69. Eskilstunaboden ca 1950
69. Eskilstunaboden ca 1950
70. Eskilstunaboden ca 1955
70. Eskilstunaboden ca 1955
71. Eskilstunaboden ca 1955
71. Eskilstunaboden ca 1955
72. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
72. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
73. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
73. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
75. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
75. Forsbergs och Eskilstunaboden ca 1955
76. Mot Torget och Eskilstunaboden ca 1955
76. Mot Torget och Eskilstunaboden ca 1955
77. Jordbrukskassan och Karlstedts 1963
77. Jordbrukskassan och Karlstedts 1963
146. Café mitt i byn ca 1915
146. Café mitt i byn ca 1915
190. Carlesons och kyrkan
190. Carlesons och kyrkan
194. Centrum och kyrkan ca 1930
194. Centrum och kyrkan ca 1930
196. Buss i centrum
196. Buss i centrum
210. Huset på trekanten
210. Huset på trekanten
216. Lönsboda,  från kommunalhuset mot centrum
216. Lönsboda, från kommunalhuset mot centrum
212. Huset vid trekanten vintertid
212. Huset vid trekanten vintertid
218. Lönsboda cafe  vid trekanten
218. Lönsboda cafe vid trekanten
224. Eskilstunaboden ca 1955
224. Eskilstunaboden ca 1955
249. Bankhuset och kommunalhuset
249. Bankhuset och kommunalhuset