Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

70. Eskilstunaboden ca 195570. Eskilstunaboden ca 1955

I denna fastighet hade Hilding Sandborg frisörsalong (längst till vä.) till hö. om Sandborgs hade Erik Frostensson affär, på hörnan låg Karlstedts Järn, till hö. därom låg Petterssons Kemikalie & Pappershandel, hö. därom hade Sune Lövkvist Blomsteraffär och till hö. därom låg Ragnar Engströms café.