Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

261. Hjärtasjöbadens nöjesplats261. Hjärtasjöbadens nöjesplats

Adolf och Viktor Johansson anlade och drev denna dansbana på 1940-talet. Dansbanan låg i backen bak Hjärtanäs. Både Adolf och Viktor växte upp på Hjärtanäs. Numera kallas Hjärtanäs allmänt för Hjärtasjötorpet. Det är Viktor som står i framkanten av dansbanan.