Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

262. Hjärtasjötorpet - Hjärtanäs262. Hjärtasjötorpet - Hjärtanäs

Hjärtanäs - ryggåsstuga byggdes av Pehr och Hanna Nilsson. Boningshus och ladugård stod klara 1809 och hade då, liksom idag en vacker utsikt över Hjärtasjön. En av sönerna var den i bygden kände naturläkaren HjärtaPehr (Pehr Pehrsson) som var sockenläkare i Örkened fram till sin död1896.
År 1962 utnyttjade dåvarande Örkeneds kommun sin förköpsrätt på Hjärtanäs. Torpet ägs idag av Osby kommun.