Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

259. Hökön, Stationen m beväringar259. Hökön, Stationen m beväringar

Förmodligen är vykortet från 1921 då den stora branden på Vakö-myr krävde stora insatser från beväringarna.