Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

52. Forsberg & Grahn ca 195052. Forsberg & Grahn ca 1950

I Johan Jeppssons f.d. fastighet ligger vid denna tid Skånska Banken och Forsberg & Grahn. Längst bort syns kommunalhuset.