Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

220. Flygfoto över Kullaro220. Flygfoto över Kullaro

Flygfotot är från ca 1950 över Glimåkravägen och tvärgatorna Stormgatan och Södra Storgatan. Bokelundsområdet var ännu inte bebyggt.