Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

211. Nuvarande Församlingshemmet211. Nuvarande Församlingshemmet

Kyrkvärden Jöns Pehrssons gård som numera är Örkeneds församlingshem. Jöns Pehrsson ägde stora delar av centrala Lönsboda före järnvägens tillkomst. Från gården styckade han av tomter som såldes till olika näringsidkare och på så vis utvecklades ett centrum. När Jöns Pehrsson avled 1907 så övertog systern Elsa gården och hon skänkte bl.a. en tomt där man sedan byggde kommunalhuset.