Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

42. Mot Glimåkravägen ca 191042. Mot Glimåkravägen ca 1910

Magsinet mitt i bilden byggdes 1913 av Johan Carleson, men togs sedan över av Johan Jeppsson. Bakom godsmagasinet låg Elof Grahn´s fastighet som uppfördes 1903 och till hö. om den låg godtemplarhuset Logen Bergfast - uppfördes 1907.