Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

197. Nyteboda - ångaren Svea på Immelnsjön (LK)197. Nyteboda - ångaren Svea på Immelnsjön (LK)

Ångslupen Svea och pråm fullastad med vedgick (gick i trafik 1910-1932). Den hade stor betydelse för trafiken mellan norra Immelnsjön och samhället Immeln. Föregångaren till Svea var ångslupen Framåt.