Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

129. Gamla Prästgården i Ö.Flyboda 1916129. Gamla Prästgården i Ö.Flyboda 1916

När Örkeneds församling blev eget pastorat inköptes denna 1869 för att bli prästgård. Första prästen att bebo prästgården blev Carl Sunesson som sedan blev avskedad från tjänsten 1889. Kyrkoherde Sven Bernhoff m. familj bodde i prästgården 1907-37 och Ernst Tegberg 1938-39 var sista prästen i den gamla prästgården. En ny prästgård byggdes 1939 invid kyrkan. Från och med 1939 blev den gamla prästgården byggdegård. Under 1940- och 60 talet användes byggdegården också till skola. Min äldsta broder gick i skola här i slutet på 1940-talet.