Pickebacken ca 1950Pickebacken.sePickebacken 1916

13. Bangården från söder ca 192013. Bangården från söder ca 1920

Till vä. syns "Hölte-Svennens" fastighet som mellan 1920-26 inrymde Kooperativa, längre bort syns Olof R. Jeppssons fastighet som byggdes 1912.